Kömür Kalitesini Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Organik kalıntıların uzun yıllar kayalarda sıkışması sonuçu başkalaşıma girmesiyle oluşan kömür, konutların ısıtılmasından,sanayi tesislerine kadar geniş alanlarda kullanılmaktadır. Başkalaşım sürelerine bağlı olarak kömürün kalitesi değişmekte ve bununla bağlantılı olarak yanma değerlerinde de değişiklik göstermektedir.

  1. ve 2. jeolojik dönemde oluşmaya başlayan ve günümüze kadar varlığını koruyabilen kömürlerin karbon değeri daha fazla olması nedeniyle ısı değerleri ve yanma özellikleri daha fazladır. Bu nedenle daha çok sanayi tesislerinde enerji kaynağı olarak kullanılmaktadır. Bunun yanında 3. ve 4. jeolojik dönemde oluşmaya başlayan kömürler karbon değerleri daha düşük olduğu için daha az yanma değerine sahiptir. Ancak kullanım alanları yaygınlık göstermektedir.

Kömürlerin kalitesini etkileyen en önemli etken karbon değeri ve yanma özelliğidir. Ülkemizin jeolojik yapısı itibariyle Bitümlü ve Antrasit gibi yüksek karbon ve az nem içeren kömürlere göre daha az karbon ve yüksek nem içeren linyit kömürü çıkarılmaktadır. Ancak yerli kömürlerin yanı sıra dünyanın zengin kömür madenlerinden de çıkarılan kömürler ithalat yoluya ülkemizde satılmaktadır.

İzmir’de toptan ve parekente kömür satışı yapan Tetik Yakacak, Türkiye’de çıkarılan kömürlerin yanı sıra dünya genelinden ithal edilen kömürlerin de satışını yapmaktadır. Kaliteli kömür satışını ekonomik fiyat aralıklarıylla yapan Tetik Yakacak sektörünün önemli firmalar arasında yerini almaktadır.