Kömür Fiyatlarını Neye Göre Belirlenir?

Kömür Fiyatlarını Neye Göre Belirlenir?

Kömür fiyatlarını belirleyen belli başlı noktalar bulunmaktadır. Ülkemizde kömür yataklarının fazla olmaması ve çıkarılan ve satışı yapılan kömürlerin talebi karşılamaması nedeniyle kömür ithalatı yapılmaktadır.

Kömür ithalatı kömür fiyatlarını etkileyen unsurlardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır.  Çıkarıldığı kömür yatağından satışının yapılacağı yere kadar gerçekleştirilen ulaşım, ithalat masrafları, gümrük giderleri gibi etkenler doğal olarak ithal kömür fiyatlarını etkilemektedir. Diğer önemli bir nokta kömürün sahip olduğu kalori değeridir.

Kalori değeri kömürün yanma derecesini göstermektedir. Diğer bir deyişle kömürün kalorisinin yüksek olması kömürün kalitesini gösteren önemli bir unsurdur. Yüksek karbon değerine sahip olan kömürler yüksek yanma derecesine sahip olan kömürlerdir ve fiyatlandırma konusunda oldukça etkili bir unsurdur.

Türkiye’de de kalorisi ve ısı değeri yüksek kömürler çıkarılmakta ve satışı yapmaktadır. Yerli kömürlerin fiyatlarının belirlenmesinde de kömürün karbon değeri ve ulaşım gibi maliyetler önemli etkiye sahiptir.

İster ithal olsun ister yerli olsun pek çok kömür çeşiti bulunmaktadır. Kömür çeşitleri her biri farklı boyutlarda, özelliklere ve kullanım alanlarına sahiptir. Sahip olduğu bu farklılıkların her biri kömür fiyatlandırmasında önemli bir etkene sahiptir.

İzmir kömür sektöründe faaliyet gösteren Tetik Yakacak müşterilerine toptan kömür alımlarında avantajlar sunmaktadır.