Kalorisi Yüksek Kömürün Avantajları nelerdir?

Kalorisi Yüksek Kömürün Avantajları nelerdir?

Kömür, organik kayaçların uzun yıllar başkalaşıma girmesi sonucu oluşan bir tür yanabilen maddelerdir. Kömürün kalitesininde belirleyici en önemli etken içerisinde sahip olduğu içeriklerdir. Sözü edilen bu içerikler; kalori, nem, kömürün uçucu olma özelliği ve kükürttür.
Kalori
Kömürün ısınma değeri olarakta söz edilebilmektedir. Kömürün ısınma değerinin yüksek olması kalorisinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Kömürün kalitesini etkileyen başlıca özellikleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle kömürün kalorisinin yüksek olması veya düşük olması son derece önemlidir.
Nem
Kömürün kalitesini belirleyen diğer bir önemli nokta nemdir. Kömürün nem oranını düşük olması kalitesi açısından önemlidir. Kaliteli ithal kömürün nem oranı %1’in altında olmalıdır. Kaliteli yerli kömürün nem oranı ise, %20’nin altında olması gerekmektedir.
Kömürün Uçuculuğu ve kükürt
Kömür uçuculuğu, kömür yandıktan sonra geriye kalan kül olarak tanımlanabilmektedir. Aynı zamanda kükürt oranının düşük olmasıda kaliteli kömürlerin özellikleri arasında yer almaktadır.
Kalorisi yüksek kömürün avantajı
Kömürde kalorinin yüksek olması yanma oranının yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu da az miktarda kömür ile uzun süre ısınma anlamına gelmektedir. Isıdan elde edilen verim daha fazla olmaktadır. Aynı zamanda kalorisi yüksek kömürlerin ullanılması ekonomik açıdan da daha avantajlıdır.