-
       

KÖMÜR NEDİR;
Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş olup, diğer kaya tabakalarının arasında damar haline uzunca bir süre ısınma, basınç ve mikrobiyolojik etkiler sonucunda meydana gelmiştir.

KÖMÜR NASIL OLUŞUR;
Kömür, nebatların bataklık alanlarda birikmesi sonucu oluşan tabakaların değişime uğraması neticesi meydana gelmiştir. Bu tabakalar üzerine çeşitli çökeltilerin birikme ve arz’ın hareketleri sonucu derinliklere gömülmüştür. Sonuç olarak bildiğimiz kömür meydana gelmiştir.

-

DÜNYA'DA KÖMÜR;
Tüm fosil yakıtlar (kömür, petrol, doğalgaz) içinde kömür; dünyada en çok ve yaygın biçimde bulunan enerji kaynağıdır. Mevcut madencilik teknolojisi ile dünyada 1 trilyon ton kömür ekonomik olarak üretilecek seviyededir.

 

Bazı firmalar vardır ki onlar için kar ve bilançonun büyüklüğü her şeyden önce gelir. Bazı firmalar için vitrin her şey demektir. Bazı firmalar ise tüm başarılarını geçmişlerine, gelenek ve göreneklerine borçludur. İşte Tetik Yakacak San ve Tic. Ltd.Şti. bu firmalardan birisidir.

Yıllarca kaliteli hizmetin ve üretimin peşinde koşmuş bir ailenin eseridir.

Tetik Yakacak San ve Tic. Ltd.Şti.'nin hedefi daima kendi alanlarında en iyisi olmak, izmir kömür ve izmir'de kömür dendiğinde ilk akla gelen olup hizmet kalitesini hiç bozmadan siz saygı değer müşterilerimize hizmet vermektir.

 
 
 

Kömürlerimiz asla kaynak yapmaz, Linyitlerimiz minimum 4.800 kalori ortalama 5.100 kaloridir. Kül oranı % 25'dir. 4 torba kömürün sadece 1 torbası kül olarak çıkar. Sibirya kömürlerimiz Rusya'nın Sibirya kömürleridir. Minimum 7.700 kaloridir. Yıllardır kömür ve kömürcü kavramlarınızda tüm bildiğiniz ve karşılaştığınız kavramları şimdi tamamiyle değiştiriyoruz. Tüm kömürlerimize garanti veriyoruz, en ufak şikayetinizde derhal TETİK KÖMÜR olarak bedelsiz olarak değiştiriyoruz. Aldığınız kömürün başka ocakların kömürleri ile karıştırılmadığını ve tonajı ile çuval kilosunun birebir olduğunu karşılaştırabilirsiniz. Kışın soğuğunda her zaman sizin yanınızdayız. Kalite - Garanti ve Güveni getiriyoruz. "TETİK YAKACAK, TETİK KÖMÜR"

 

izmir kömür | izmir toptan kömür | izmir yakacak                      Copyright © Tetik Yakacak    Selis Medya